Kontakt

Matěj Plíhal
Production Manager
e-mail: matej.plihal(at)hf.jamu.cz

MgA. Richard Pohl
Project Dramaturgy
e-mail: info(at)richardpohl.net

Ing. MgA. Lucie Šilerová
Project Supervisor
Vedoucí katedry Hudebního manažerství, HF JAMU
e-mail: silerova(at)jamu.cz

Mgr. et MgA. Monika Holá, Ph.D.
Project Guarantor
Proděkanka pro vědu a výzkum, HF JAMU
e-mail: hola(at)jamu.cz

 

© 2012 Hudební fakulta JAMU v Brně