OPEN CALL

WORKSHOP | SETKÁNÍ/ENCOUNTER

lektor: Attila Antal

pětidenní Workshop ▴ 8 účastníků 

vedení odborného lektora ▴ prezentace výstupu na závěrečném ceremoniálu

mezinárodní prostředí festivalu  ▴  sdílení zkušeností

V letošním roce přicházíme s novinkou, která rozšiřuje platformu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Realizujeme pětidenní tvořivý workshop, který je určen studentům a studentkám divadelních fakult z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska.
Odborným lektorem tohoto workshopu je Attila Antal - divadelní a filmový režisér, skladatel a autor. Naším cílem je, aby WORKSHOP | SETKÁNÍ/ENCOUNTER reflektoval zmíněné téma festivalu “SETKÁNÍ Léčí / Regenerate with ENCOUNTER”, jehož výsledek představuje samotné vyvrcholení divadelního festivalu. Tvořivý workshop vnímáme jako prostor pro vzájemné setkání studentů vysokých divadelních škol, předávání inspirace a sdílení zkušeností napříč studenty a pedagogy.  

Prezentace výstupu pětidenního workshopu bude krátké představení - scénická účast - vyjadřující téma “SETKÁNÍ/ENCOUNTER nás vyléčilo”. Tato část bude součástí závěrečného ceremoniálu festivalu, který se se uskuteční v Divadle Husa na Provázku dne 6. dubna 2019

 Attila Antal 

Divadelní a filmový režisér, skladatel, autor.

Studoval multimediální činnost (divadlo, film, televize a rozhlas) na Akademii umění  v Novi Sad a absolvoval v roce 2008 (MA Multimedia Directing) s krátkým loutkovým filmem "Hrát!". Studoval divadelní teorii na fakultě dramatických umění v Bělehradu, kde absolvoval své studium divadelním esejí "Politika v postdramatickém divadle: Současné dílo Andráse Urbána", kterou publikoval v roce 2011 kniha Fokus, Subotica. V roce 2015 se zapsal do doktorského studia DLA na Divadelní a filmové univerzitě v Budapešti, kde pracuje na své diplomové práci "Politika v post-dramatickém divadle: Divadla z Maďarska a bývalé jugoslávské oblasti - srovnávací studie".

Attila je nezávislý divadelní a filmový režisér, skladatel a autor, pracující na hrách různých žánrů: loutkové, dramatické a postdramatické divadlo, experimentální divadlo a současný tanec. Od roku 2008 do roku 2015 byl pravidelným spolupracovníkem Divadla Kosztolányi Dezső v Subotice jako režisér, skladatel, dramaturg a umělec (např. "The Pass-Port Trilogy", "Slunce se směje", "Pláž" (Srbsko), Ljubljana (Slovinsko), Timisoara, Cluj-Napoca (Rumunsko), Békéscsaba (Budapešť), Budapešť, Győr (Maďarsko), Stockholm (Švédsko) a Split (Chorvatsko). Získal několik ocenění jako režisér a skladatel na různých národních a mezinárodních festivalech.

TOPlist